Keycard

Keycard

อุปกรณ์เสริม Keycard สำหรับแตะเพื่อปลดล็อค
ราคา 129 บาท

Mobile Card

Mobile Card

อุปกรณ์เสริม Mobile card สำหรับแตะเพื่อปลดล็อค
ราคา 129 บาท

Rain Cover 

Rain Cover 

อุปกรณ์เสริม Rain Cover สำหรับป้องกันฝนหรือน้ำ ด้านหน้า
ราคา 590 บาท

Rain Cover 

Rain Cover 

อุปกรณ์เสริม Rain Cover สำหรับป้องกันฝนหรือน้ำ ด้านหลัง
ราคา 790 บาท

20230810-152132

Card Holder

อุปกรณ์เสริม Card Holder สำหรับโรงแรมควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในห้อง
ราคา 890 บาท

20230804-140026

Encorder

อุปกรณ์เสริม Encorder สำหรับสร้าง RFID Key Card 
ราคา 1,990 บาท

d0804669bc76b4b4a95d056ae5dbd985

G2 Gateway

อุปกรณ์เสริม Gateway สำหรับขยายสัญญาณการเชื่อมต่อเครื่องโฮสและกลอนประตู
ราคา 2,200 บาท

20230810-152136

Access Module (Bluetooth)

อุปกรณ์เสริม Access Module (Bluetooth) สำหรับติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth
ราคา 1,000 บาท

Keycard 

อุปกรณ์เสริม Keycard สำหรับแตะเพื่อปลดล็อค
ราคา 129 บาท

Mobile Card 

อุปกรณ์เสริม Keycard สำหรับแตะเพื่อปลดล็อค
ราคา 129 บาท

Rain Cover 

อุปกรณ์เสริม Rain Cover สำหรับป้องกันฝนหรือน้ำ ด้านหน้า
ราคา 590 บาท

Rain Cover

อุปกรณ์เสริม Rain Cover สำหรับป้องกันฝนหรือน้ำ ด้านหลัง
ราคา 790 บาท

Card Holder

อุปกรณ์เสริม Card Holder สำหรับโรงแรมควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในห้อง
ราคา 890 บาท

Encorder

อุปกรณ์เสริม Encorder สำหรับสร้าง RFID Key Card 
ราคา 1,990 บาท

G2 Gateway

อุปกรณ์เสริม Gateway สำหรับขยายสัญญาณการเชื่อมต่อเครื่องโฮสและกลอนประตู
ราคา 2,200 บาท

อุปกรณ์เสริม Keycard ชุดละ 50 ใบ
ราคา 1,200 บาท (พิมพ์โลโก้โรงแรมเพิ่มราคาชุดละ 650 บาท)

Access Module (Bluetooth)

อุปกรณ์เสริม Access Module (Bluetooth) สำหรับติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth
ราคา 1,000 บาท